Komplexné bezpečnostné služby

Technická služba

• montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení   umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

• vypracúvanie plánu ochrany

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762

Videoanalýza