Komplexné bezpečnostné služby

Strážna služba

• ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

• ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

• ochrana osoby

• ochrana majetku a osoby pri preprave

• ochrana prepravy majetku a osoby

• zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762