Komplexné bezpečnostné služby

Odborná príprava

• príprava na výkon strážnej služby

• príprava na výkon detektívnej služby

• príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou

• poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou

• poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby

• poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762