Súkromná bezpečnostná služba DUG s.r.o., SBS Bratislava, Žilina, Košice Komplexné bezpečnostné služby

Detektívna služba:

• hľadanie osoby

• hľadanie majetku

• získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

• získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby   alebo o ich majetkových pomeroch

• získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom   obchodné tajomstvo

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762